Diverse certificaten in ontvangst mogen nemen.

Prinsenbeek – Diverse certificaten in ontvangst mogen nemen.

Deze week hebben we een aantal behaalde certificaten in ontvangst mogen nemen.
Begin Januari 2018 stond in het teken van audits. BRC (standaarden op het gebeid van voedselveiligheid), Global-GAP (richtlijnen voor “Goede Agrarische Productie”), Global GAP GRASP ( borging van goede arbeidsomstandigheden en werkgeverschap) en het AH-protocol zijn weer met een jaar verlengd. Op de website kunt u de certificaten vinden van BRC en Global-GAP.

Wat is BRC precies?

De BRC Global Standard for Food Safety, veelal kortweg BRC Food genoemd, is een standaard op het gebied van voedselveiligheid die in 1998 werd ontwikkeld door het British Retail Consortium (BRC), de Britse brancheorganisatie van detailhandelaren. Het oorspronkelijke doel van de BRC Food-standaard was dat een leverancier van levensmiddelen met één inspectierapport aan meerdere afnemers zou kunnen aantonen en dat alle relevante aspecten onder controle zijn. In zijn huidige vorm stelt de standaard eisen aan het voedselveiligheidssysteem van een leverancier: er worden eisen gespecificeerd aan het HACCP-systeem, aan het kwaliteitsmanagementsysteem en aan het basisvoorwaardenprogramma van producenten van levensmiddelen. Daarnaast komen ook directieverantwoordelijkheid, omgevingsomstandigheden (productie- of procesfaciliteiten), product- en procescontrole en opleiding en persoonlijke hygiëne van werknemers aan de orde. De verschillende elementen van de standaard worden getoetst aan de hand van een gedetailleerde checklist die meer dan 300 controlepunten bevat.

 

Wat is Global-GAP precies?

Global-GAP is een initiatief van een aantal Europese supermarktketens. Zij hebben basisrichtlijnen opgesteld voor “Goede Agrarische Productie” (GAP) van verse groenten en vers fruit. Deze staan bekend als de Global-GAP richtlijnen.

Deze Europese supermarkten leggen het Global-GAP-protocol op als basisnorm met als doel het vertrouwen van de consument met betrekking tot voedselveiligheid te behouden. De norm zorgt voor een uniformering van voorschriften betreffende de teelt van producten. Na invoering beschikt een teler over een systeem om aan te tonen dat het product op een verantwoorde manier tot stand is gekomen. Deze internationale productiestandaard voor de teelt besteedt, naast voedselveiligheid, aandacht aan:

  • Minimaliseren van milieuverontreiniging;
  • Terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
  • Meer doelmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
  • Goed omgaan met gezondheid, welzijn en veiligheid van het personeel;
  • Behoud en verbetering van flora en fauna in de omgeving.

Dit wordt mede gerealiseerd door de registratie van gebruikte meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De herkomst en de productiewijze van de producten zijn door deze registraties sneller te herleiden.

Wat is Global-GAP GRASP precies?

GRASP is de afkorting van Global Risk Assesment on Social Practice. De module GRASP beoordeelt of een onderneming voldoet aan een aantal eisen op het gebied van personeel- en loonadministratie, pensioenen en uitbesteding van werk. De telers ontvangen geen apart certificaat voor GRASP maar zijn als GRASP-telers geregistreerd in de Global-GAP database.

 

Wat is AH-protocol precies?

Het Albert Heijn Residu Protocol is een Add-On Module van de Global-GAP Standaard dat ontwikkeld werd voor leveranciers van groenten en fruit aan de Nederlandse supermarktketen Albert Heijn.